Jeroen Edelman

Numansdorp

31 6 22 96 94 06

j.edelman@dtesupport.nl

Ontwikkeling Advies Interim

Disclaimer

 

DTE Support BV (hierna te noemen “DTE”) heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DTE aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de informatie die daarop is verstrekt. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. DTE geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij DTE en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DTE.

 

Onze Diensten: Ontwikkeling Advies Interim Links:

Designed by www.harlies-art.nl

Contact: DTE Support B.V. J.G. Edelman Gerard Numanstraat 2 3281SH Numansdorp 31 6 22 96 94 06 j.edelman@dtesupport.nl